Μαθαίνω το μοιργνωμόνιο

Από το μπλε σημείο του σταυρού μετακινώ το μοιρογνωμόνιο.

Από το κόκκινο σημείο περιστρέφω το μοιρογνωμόνιο.

Από τις πράσινες κουκίδες αλλάζω τη γωνία.

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: http://www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.java.com

3ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra