Δυναμικό τετράγωνο

Περίμετρος και εμβαδόν τετραγώνου και ορθογωνίου.
Σύρετε το σημείο Γ για να μεταβάλλετε το σχήμα.

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: http://www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.java.com

3ο Δημοτικό Σχολείου Μεγάρων