Χρόνια πολλά, πάντα ελεύθεροι!

Παρασκευή, 28 Οκτώβριος 2011 11:11 Βασιλειάδη Γεώργιο
Εκτύπωση

? σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης!

Μπορούμε να αντλήσουμε υπερηφάνεια από την Ιστορία μας.

Ζήτω η 28η  Οκτωβρίου!

Ζήτω η Ελλάδα!

Πάντα Ελεύθεροι!