Εγγραφές μαθητών στη Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2022 16:14 Βασιλειάδη Γεώργιο
Εκτύπωση

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ: 2016


Οι εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, θα γίνονται από την 1η  έως και την  20η  Μαρτίου 2022.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:


1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Για τους Έλληνες μαθητές, η αναζήτηση θα γίνει από το σχολείο.

Ειδικά για αλλοδαπούς μαθητές, οποιοδήποτε στοιχείο εγγραφής του μαθητή, θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του ιδίου εγγράφου.

2. Βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  (Α.Δ.Υ.Μ.)

(Το έντυπο δίνεται από το Σχολείο).

4. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή φορολογικής δήλωσης) - Τηλέφωνα επικοινωνίας και E- mails  των γονέων.

5. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

6. Αίτηση  γονέα που ασκεί την κηδεμονία, για εγγραφή του  παιδιού στο Δημοτικό Σχολείο.

 

Ο Διευθυντής  του Σχολείου

 

 

Γεώργιος      Βασιλειάδης

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2022 06:15