Κοινοί διαιρέτες - ΜΚΔ αριθμών (video)

Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2011 18:31 Βασιλειάδη Γεώργιο
Εκτύπωση

Μία παρουσίαση για τα μαθηματικά της Στ Δημοτικού για το κεφάλαιο 12

Διαιρέτες ενός αριθμού - ΜΚΔ αριθμών

Παρουσιάζονται η θεωρία , παραδείγματα και τρόποι για την εύρεση του ΜΚΔ δύο ή περισσότερων αριθμών.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2011 18:35