Εικαστική δημιουργία

Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2011 09:45 Δρομπόνης Σωτήριος
Εκτύπωση

Η ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν στην περιοχή Παλαιόκαστρο (Πάχη Μεγάρων) και χρονολογούνται το 1200 π.Χ., τα Μέγαρα κατοικούνταν κατά την Μυκηναϊκή εποχή. Μάλιστα, αυτή την περίοδο  αναφέρεται ότι υπήρξαν και εγκαταστάσεις Βοιωτών στη μεγαρική γη. Όμως, ο οικισμός αυτός δέχθηκε τις συνέπειες των δωρικών επιδρομών. Η κάθοδος των Δωριέων υπολογίζεται χρονικά ότι έγινε γύρω στο 1100 π.Χ. Το σημαντικό αυτό γεγονός σημάδεψε την γενικότερη ιστορική πορεία των Μεγάρων. Οι Δωριείς καταλαμβάνουν τα Μέγαρα γύρω στο 1050 π.Χ. Ακολουθεί η δημιουργία και η οργάνωση των μεγαρικών κωμών όπως  ο Τριποδίσκος,  το Ηραίον, το Πειραίον. Οι ήδη εγκατεστημένοι κάτοικοι δέχθηκαν τους Δωριείς ως συνοίκους και μαζί ανέπτυξαν μια νέα νοοτροπία και μια νέα πολιτιστική πραγματικότητα. Τα δωρικά στοιχεία της Μεγαρικής ταυτότητας είναι εμφανή για πολλούς αιώνες. Ακόμα και σήμερα στη χρήση της γλώσσας μας διακρίνεται το Μεγαρικό ιδίωμα του οποίου η προέλευση είναι σαφώς δωρική.

(πηγή: site Δήμου Μεγαρέων)

Εικαστική δημιουργία των μαθητών της Δ΄ τάξης.

Επέκταση στο 4ο Κεφάλαιο της ιστορίας της Δ΄ τάξης:
"Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ" (στα Γεωμετρικά χρόνια)

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2011 10:35