Ανεβάστε όλα τα παιδιά στον τροχό κάνοντας σωστά τις μετατροπές και στη συνέχεια πατώντας Enter

Τετάρτη, 07 Δεκέμβριος 2011 17:20 Βασιλειάδη Γεώργιο
Εκτύπωση

m = μέτρα , dm = δέκατα , cm = εκατοστά , mm = χιλιοστά, km= χιλιόμετρα, m2 = τετρ. μέτρα , dm2 = τετρ. δέκατα , cm2 =τετρ. εκατοστά , mm2 = τετρ. χιλιοστά, km2= τετρ. χιλιόμετρα όπου:length=μονάδες μήκους,area=μονάδες μέτρησης επιφανειών

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 07 Δεκέμβριος 2011 19:20