ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 02 Ιανουάριος 2012 04:32 Αναρτήθηκε από τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο Δευτέρα, 02 Ιανουάριος 2012 04:07

Εκτύπωση

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

Αναπνοή

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Αναπνευστικό σύστημα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Κυκλοφορικό σύστημα

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Κυκλοφορικό σύστημα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Μυϊκό σύστημα

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Μυϊκό σύστημα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Θερμότητα

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Θερμότητα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Φως

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Φως" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Ήχος

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Ήχος" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Ηλεκτρισμός

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Ηλεκτρισμός" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Στερεά, Υγρά, Αέρια

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Στερεά, Υγρά, Αέρια" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Τα Μίγματα

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Τα Μίγματα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Τα Μίγματα 2

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Τα Μίγματα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης με πρόσθετες ασκήσεις που πρότειναν οι μαθητές έπειτα από την επανάληψη.

Α. Μελιόπουλος

Τα οξέα

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Τα Οξέα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Ενέργεια

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Ενέργεια" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Το διάστημα

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Διάστημα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Ερευνώ και Ανακαλύπτω Στ΄

Παρουσίαση του βιβλίου "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης με θεωρία και ασκήσεις.

Α. Μελιόπουλος

Ζώα

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Ζώα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Φυτά

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Φυτά" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Το πεπτικό σύστημα

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Πεπτικό σύστημα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Αέρας

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Αέρας" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Νερό

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Νερό" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Περιβάλλον

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Περιβάλλον" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Ηλεκτρισμός

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Ηλεκτρισμός" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Φως

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Φως" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Ήχος

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Ήχος" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Δύναμη - Πίεση

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Δύναμη - Πίεση" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.

Α. Μελιόπουλος

Ερευνώ και Ανακαλύπτω Ε΄

Παρουσίαση του βιβλίου "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης με θεωρία και ασκήσεις.

Α. Μελιόπουλος

Το πεπτικό σύστημα

Ασκήσεις για το πεπτικό σύστημα.

Γ. Σαλονικίδης

Οι κατηγορίες των ζώων

Ασκήσεις αντιστοίχησης με εικόνες για τις κατηγορίες των ζώων.

Γ. Σαλονικίδης

Αγωγοί και Μονωτές

Άσκηση πολλαπλής επιλογής για τους αγωγούς και μονωτές.

Γ. Σαλονικίδης

Το μάτι μας

Ασκήσεις εμπέδωσης σε μορφή html για την ενότητα: Το μάτι μας. Γίνεται αναφορά στα μέρη του ματιού και στις λειτουργίες τους.

Γ. Σαλονικίδης