Δυναμικό ορθογώνιο - Γεωμετρία

Εκτύπωση

α

Κλικ στο ορθογώνιο, μεταβάλλετε το σχήμα σέρνοντας τα σημεία Β ή Δ.

(απαιτείται Java Runtime Environment από εδώ)