3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

Μαραθώνος 1 19100 Μέγαρα , Τηλ.: 2960-29277 mail@3dim-megar.att.sch.gr

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Στ΄ Τάξη-Φύλλα Εργασιών

Στ΄ Τάξη-Φύλλα Εργασιών

E-mail Εκτύπωση PDF

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:1-19

1 Ίσα ή ισοδύναμα κλάσματα 11 Πως κατασκευάζουμε γραφικές παραστάσεις
2 Ποσά που είναι ανάλογα 12 Λύνουμε προβλήματα ποσοστών
3 Αντιστρόφως ανάλογα 13 Προβλήματα με τους τόκους (1)
4 Προβλήματα με ποσά που είναι ανάλογα 14 Προβλήματα με τους τόκους (2)
5 Προβλήματα με ποσά που είναι αντιστρόφως ανάλογα 15 Εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας  του κύβου
6 Προβλήματα με ποσά που είναι ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα 16 Εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας ενός ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου
7 Εκφραζόμαστε με ποσοστό στα εκατό (%) 17 Πως βρίσκουμε το εμβαδόν της επιφάνειας  του κυλίνδρου
8 Λύνουμε προβλήματα ποσοστών (1) 18 Πως βρίσκουμε τον όγκο του ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου
9 Λύνουμε προβλήματα ποσοστών (Πως βρίσκουμε αρχικό και τελικό ποσό) 19 Πως βρίσκουμε τον όγκο του κυλίνδρου
10 Λύνουμε προβλήματα ποσοστών (Πως βρίσκουμε το ποσοστό στα εκατό (%)

 

κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης
Κάνε κλικΜαθηματικά Στ΄τάξης(1)
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (2)(αναλογίες)
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (3)(ποσοστά)
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (4)(ποσοστά)
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (5)(ποσοστά)
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (6)(ποσοστά)
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (7) -1ο κριτήριο αξιολόγησης(ποσοστά)
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (8) -2ο κριτήριο αξιολόγησης(ποσοστά)
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (8) -Προβλήματα προσθαφαίρεσης
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (9) -Ασκήσεις με αριθμητικές παραστάσεις
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (10) -Ασκήσεις με προβλήματα 4 πράξεων
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (11) -Ασκήσεις με κριτήρια διαιρετότητας
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (12) -Ασκήσεις με στρογγυλοποίηση αριθμών
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (13) -Ασκήσεις με παραγοντοποίηση αριθμών
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (14) -Επαναληπτικές ασκήσεις 1ης θεματικής ενότητας
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (15) -Ασκήσεις και προβλήματα με ανάλογα και αντιστρόφως ανόλογα ποσά
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (16) -Ασκήσεις και προβλήματα με ανάλογα και αντιστρόφως ανόλογα ποσά1
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (17) -Επαναληπτικές ασκήσεις 5ης θεματικής ενότητας
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (17) -Επαναληπτικές ασκήσεις Γεωμετρίας Αρχείο acrobat reader
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (17) -Κανόνες Γεωμετρίας

 

Μαθηματικά  Στ΄-Κύπρος

icon Προγραμματισμός

icon Εποπτικό υλικό μαθηματικών (246.09 kB)

icon Προβλήματα για ...έξυπνους λυτές 1 (231 kB)

icon Προβλήματα για ...έξυπνους λυτές 2 (324.5 kB)

icon Προβλήματα για ...έξυπνους λυτές 3 (204 kB)

icon Παρουσιάσεις στα Μαθηματικά (5.34 MB)

icon ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (270 kB)

icon Η ομορφιά των μαθηματικών (748.5 kB)

icon ΚΡΥΦΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (2.35 MB)

icon Κριτήρια διαίρεσης του 1,2,3,4,5,6,8,9,10, με το 7 τι γίνεται

icon·Applets (4.69 MB)

Ενότητα 1:

icon Ανάλυση αριθμών και αξία θέσης ψηφίου (592.5 kB)

icon Ανάλυση αριθμών - Στρογγύλεμα (115 kB)

icon Αριθμοί μεγαλύτεροι από το εκατομμύριο (30.5 kB)

icon Οι αριθμοί ως το εκατομμύριο (32 kB)

icon Παράλληλες και κάθετες γραμμές (24 kB)

icon Παράλληλες και κάθετες ευθείες (28 kB)

icon Τετράπλευρα (34 kB)

icon Τετράπλευρα - ρόμβος (23.5 kB)

icon Τετράπλευρα - τετράγωνο (20 kB)

icon Ισοσκελές τραπέζιο (23.5 kB)

icon Ορθογώνιο (23.5 kB)

icon Ορθογώνιο τραπέζιο (26 kB)

icon Παραλληλόγραμμο (23.5 kB)

icon Τετράπλευρα-Σχέδιο μαθήματος 1 (31.5 kB)

icon Τετράπλευρα-Σχέδιο μαθήματος 2 (47 kB)

icon Τραπέζιο (246.5 kB)

icon Ιδιότητες των πράξεων

icon Κατανόηση εννοιών

icon Κλάσματα

icon Οι δεκαδικοί αριθμοί

icon Οι τέσσερις πράξεις

icon Ποικίλα προβλήματα

icon Πρόσθεση - αφαίρεση ακεραίων σ.28

icon Πρόσθεση - αφαίρεση

icon Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

icon Σύγκριση και σειροθέτηση δεκαδικών

icon Βοηθήματα ραδιομαραθώνιου (19 kB)

icon Αξιολόγηση για αδύνατους (85 kB)

icon Αξιολόγηση όλης της ενότητας (108.5 kB)

icon Δελτίο αξιολόγησης (22.5 kB)

icon Διαγνωστική εργασία (33.5 kB)

icon Επαναληπτικές ασκήσεις1 (156 kB)

icon Επαναληπτικές ασκήσεις2 (58 kB)

icon Τελική αξιολόγηση1η (299 kB)

Ενότητα 2:

icon Επιτυχίες στην καλαθόσφαιρα 1 (14.5 kB)

icon Επιτυχίες στην καλαθόσφαιρα 2 (15 kB)

icon Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων (32 kB)

icon Κάπνισμα κατά φύλο και ηλικία (52 kB)

icon Κάπνισμα κατά φύλο και ηλικία2 (50.5 kB)

icon Λάθη1 (83.5 kB)

icon Λάθη2 (83 kB)

icon Λάθη3 (85 kB)

icon Μέση ηλικία γαμπρού και νύφης (57 kB)

icon Μέσος όρος βαθμολογίας στα Μαθηματικά (47 kB)

icon Μέσος όρος βαθμολογίας στα Μαθηματικά στην Timss (18 kB)

icon Ύψος καλαμποκιού (γραφ. παράσταση1) (16 kB)

icon Ύψος καλαμποκιού (γραφ. παράσταση2) (16 kB)

icon Ύψος καλαμποκιού (πίνακας) (27 kB)

icon Δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο (68 kB)

icon Σειρά στη στάση λεωφορείου (80 kB)

icon Εισφορές Ραδιομαραθώνιου (26.5 kB)

icon Έρευνα γραφικών παραστάσεων (34.5 kB)

icon Ερμηνεία γραφικών παραστάσεων (212.5 kB)

icon Κατασκευή γραφικών παραστάσεων 1 (40.5 kB)

icon Κατασκευή γραφικών παραστάσεων 2 (33 kB)

icon Πληθυσμός της Κύπρου (52.5 kB)

icon Τα παιδιά του σχολείου μας (131 kB)

icon Θερμοκρασία (46 kB)

icon Γωνίες-Κατασκευή (22.5 kB)

icon Ονομασία γωνιών (59 kB)

icon Τρίγωνα (35.5 kB)

icon Δεκαδικοί-Ποσοστά (32 kB)

icon Ισοδυναμία κλασμάτων (138 kB)

icon Ποσοστά σ 90-93 (159.5 kB)

icon Ποσοστά 2 (22.5 kB)

icon Ποσοστά 3 (174 kB)

icon Σχέδιο μαθήματος στα ποσοστά (24 kB)

icon Εκτίμηση γινομένου-πηλίκου (85.5 kB)

icon Οι τέσσερις πράξεις (60.24 kB)

icon Παιχνίδια με πράξεις (35 kB)

icon Πολλαπλασιασμός (12.62 kB)

icon Αξιολόγηση 1 (67 kB)

icon Αξιολόγηση 2 (99 kB)

icon Αξιολόγηση πολσμός - διαίρεση (178 kB)

icon Δελτίο αξιολόγησης ενότ2 (22.5 kB)

icon Επαναληπτικές ασκήσεις1 ενότ2 (134.5 kB)

icon Επαναληπτικές ασκήσεις2 ενότ2 (47 kB)

Ενότητα 3:

icon Άλγεβρα1 (43.5 kB)

icon Άλγεβρα2 (49 kB)

icon Προβλήματα άλγεβρας (26 kB)

icon Αριθμοί μεγαλύτεροι από το εκατομμύριο (57 kB)

icon Αριθμοί πιο μεγάλοι από το εκατομμύριο (91 kB)

icon Δισεκατομμύριο-πίνακας (58.5 kB)

icon Οι αριθμοί ως το δισεκατομμύριο (24.5 kB)

icon Διαίρεση δεκαδικών (361 kB)

icon Κλάσματα-Δεκαδικοί-Ποσοστά (34.5 kB)

icon Πολλαπλασιασμός δεκαδικών1 (54.5 kB)

icon Πολλαπλασιασμός δεκαδικών2 (48 kB)

icon Πολλαπλασιασμός και διαίρεση δεκαδικών (39.5 kB)

icon Πράξεις δεκαδικών (65.5 kB)

icon Διερεύνηση περιμέτρου - εμβαδού (50.5 kB)

icon Εμβαδό - Περίμετρος (29 kB)

icon Εμβαδό - Περίμετρος2 (53.5 kB)

icon Εμβαδό - Περίμετρος3 (63 kB)

icon Εμβαδό ορθογωνίου - τετραγώνου (28.5 kB)

icon Μέτρηση μήκους (67.5 kB)

icon Μέτρηση μήκους (28.5 kB)

icon Περίμετρος - Εμβαδό εφαρμογές (462 kB)

icon Προβλήματα περιμέτρου - εμβαδού (45.5 kB)

icon Τετραγωνισμένο χαρτί (36 kB)

icon Ασκήσεις και προβλήματα με ποσοστά (43.5 kB)

icon Ποσοστά (32.5 kB)

icon Ποσοστά-Δεκαδικοί-Κλάσματα (49 kB)

icon Προβλήματα με ποσοστά (86 kB)

icon Αξιολόγηση ενότ3 2 (58.5 kB)

icon Αξιολόγηση ενότ3 1 (58.5 kB)

icon Αξιολόγηση ΟμάδαΑ (64 kB)

icon Αξιολόγηση ΟμάδαΒ (69 kB)

icon Αξιολόγηση τελική (60.5 kB)

icon Δελτίο αξιολόγησης (23.5 kB)

icon Επαναληπτικές ασκήσεις (41 kB)

icon Επανάληψη (91 kB)

icon Επιπρόσθετες δραστηριότητες (51 kB)

Ενότητα4:

icon Ανάλυση ακεραίων

icon Ανάλυση σύνθετων αριθμών

icon Ε.Κ.Π. - ΜΚΔ

icon Κριτήρια διαιρετότητας1

icon Κριτήρια διαιρετότητας2

icon Πρώτοι - Σύνθετοι1

icon Πρώτοι - Σύνθετοι2

icon Πρώτοι - Σύνθετοι3

icon Κλάσματα ενότ4

icon Πιθανότητες

icon Προβλήματα

icon Προσθαφαίρεση κλασμάτων1

icon Προσθαφαίρεση κλασμάτων2

icon Προσθαφαίρεση κλασμάτων3

icon Αναλογίες 1

icon Αναλογίες2

icon Αναλογίες3

icon Αναλογίες4

icon Αναλογίες5

icon Κλάσματα - Αναλογίες1

icon Κλάσματα - Αναλογίες2

icon Λόγοι - Αναλογίες

icon Εμβαδό παραλληλογράμμου1

icon Εμβαδό παραλληλογράμμου2

icon Εμβαδό τριγώνου1

icon Εμβαδό τριγώνου2

icon Εμβαδό τριγώνου3

icon Εμβαδό τριγώνου4

icon Εμβαδό τριγώνου5

icon Εμβαδό τριγώνου - παραλληλογράμμου1

icon Εμβαδό τριγώνου - παραλληλογράμμου2

icon Περίμετρος - Εμβαδό

icon Σχέδιο μαθήματος εμβαδό τριγώνου

icon Αξιολόγηση1

icon Αξιολόγηση2

icon Διαγνωστικό1

icon Διαγνωστικό2

icon Δελτίο αξιολόγησης

icon Διαγνωστικό3

icon Διαγνωστικό4

icon Επαναληπτικό1

icon Επαναληπτικό2

icon Επαναληπτικό3

icon Επαναληπτικό4

icon Επαναληπτικό5

icon Επαναληπτικό6

icon Επαναληπτικό7

icon Επαναληπτικό8

icon Επαναληπτικό9

icon Τελική αξιολόγηση

Ενότητα5:

icon Μέσος Όρος-Στατιστική

icon Μέσος Όρος-Σχέδιο μαθήματος

icon Μέσος Όρος-Τηλεθέαση

icon Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

icon Πολλαπλασιασμός κ διαίρεση κλασμάτων-Αναλογίες

icon Πολλαπλασιασμός κλασμάτων-Παρουσίαση

icon Συντεταγμένες-Δημιουργία λέξης

icon Διατεταγμένα ζεύγη

icon Διατεταγμένα ζεύγη-Διαφάνεια

icon Συμμετρία-Συντεταγμένες

icon·?Αξιολόγηση ενότητας 5

icon Αξιολόγηση τελική

icon Δοκίμιο αξιολόγησης 1

icon Δοκίμιο αξιολόγησης 2

icon Δοκίμιο αξιολόγησης 3

icon Επαναληπτικές ασκήσεις_5


Ενότητα 6:

icon Κύκλος (133.02 kB)

icon kiklos (40.86 kB)

(μερικά files ανοίγουν με το πρόγραμμα EucliDraw)

icon EucliDrawl (2.33 MB)

icon Επανάληψη-Αξιολόγηση (106.38 kB)

Ενότητα 7:

Ενότητα 8:

icon Τελική αξιολόγηση

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2012 11:06
 


Αναζήτηση

Υλικό Διαπολιτισμικής

Τα παιχνίδια της αυλής

Παιδικά τραγούδια

Ο Παραμυθάς

Πειράματα με Απλά Υλικά

Εορτολόγιο

Online Επισκέπτες

Έχουμε 30 επισκέπτες συνδεδεμένους

Πώς να μας βρείτε

Δώστε διεύθυνση που βρίσκεστε και θα σχεδιάσουμε το πώς θα μας βρείτε