3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

Μαραθώνος 1 19100 Μέγαρα , Τηλ.: 2960-29277 mail@3dim-megar.att.sch.gr

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Υλικό Παλιννοστούντων-Αλλοδαπών&Roma

Υλικό Παλιννοστούντων-Αλλοδαπών&Roma

E-mail Εκτύπωση PDF

Υλικό Νηπιαγωγείου

Για τα παιδιά της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας έχουν παραχθεί και διανεμηθεί στις σχολικές μονάδες το υλικό που παρουσιάζεται σε αυτή την ενότητα. Το υλικό αυτό ποικίλει καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και ηλικιών και διέπεται από μια διαπολιτισμική προσέγγιση στο θεωρητικό του πλαίσιο. Η προσέγγιση αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη για όλες τις σχολικές μονάδες, αλλά απολύτως απαραίτητη στις σχολικές μονάδες με μεγάλο αριθμό αλλοδαπών μαθητών.
Το υλικό για το νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού εστιάζει σε ευρύτερους παιδαγωγικούς προσανατολισμούς και δεν αποτελεί άμεσα γλωσσοδιδακτικό υλικό. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, γηγενείς και μη, υποστηρίζει ανοικτές μορφές διδασκαλίας και είναι σχεδιασμένο για να στηρίξει τη διεξαγωγή σχεδίων εργασίας (projects) ακολουθώντας τις αρχές της βιωματικής-επικοινωνιακής διδακτικής προσέγγισης:

  • μαθητοκεντρική παιδαγωγική στάση με την ανάθεση πρωτοβουλιών στα ίδια τα παιδιά, που αφορούν την επιλογή, το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της δράσης με εστίαση στα κοινά ενδιαφέροντα της μαθητικής ομάδας
  • κινητοποίηση όλων των μαθητών
  • έμφαση στις συνεργατικές / ομαδικές μορφές εργασίας
  • διαθεματικότητα.

Το παιδαγωγικό υλικό για την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία έχει διαπολιτισμικό προσανατολισμό: Επιδιώκεται η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας ανάμεσα σε παιδιά με διαφορετική γλωσσική και πολιτισμική υπόσταση, η ανάπτυξη γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών που ευνοούν την αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών και γλωσσών. Κατά το σχεδιασμό του υλικού δεν έγινε μόνο προσπάθεια να ενταχθούν βιώματα και εμπειρίες μη-γηγενών παιδιών αλλά επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, να ληφθούν υπόψη και οι πρόσθετες γλωσσομαθησιακές ανάγκες των δίγλωσσων παιδιών: προτείνονται δραστηριότητες κατανόησης κειμένων και εμπλουτισμού του λεξιλογίου για τα παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας που βρίσκονται στη φάση πρώτης επαφής με τις δομές της γλώσσας. Σε κάθε σχέδιο εργασίας προτείνονται και απλές γλωσσοδιδακτικές δραστηριότητες κυρίως για την εμπέδωση του θεματικού λεξιλογίου και την παραγωγή προφορικού λόγου.
Το υλικό που απευθύνεται σε αυτές τις ηλικίες είναι σχεδιασμένο με προσοχή και  καλογραμμένο, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τόσο τις ανάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας όσο και τις ιδιαιτερότητες που έχουν να αντιμετωπίσουν. Κάτι που προκύπτει και από τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών που το χρησιμοποίησαν στις τάξεις τους, δεν είναι υλικό που απευθύνεται μόνο σε αλλόγλωσσους μαθητές, απευθύνεται σε  όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως καταγωγής και δίνει ευκαιρίες για πολλαπλές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες.

Παρουσίαση Υλικού Νηπιαγωγείου

Αφίσες

Επιλέξτε από τα παρακάτω για να κατεβάσετε τις αφίσες σε μορφή .pdf
poster poster poster poster poster
poster poster poster poster poster
poster poster poster

Σχέδιο Εργασίας

Ο Πρόσφυγας
book

Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdfpdf1,1 ΜΒ

Ενότητα Τεχνολογία

Ασκήσεις για την Τεχνολογία
book Βιβλίο γλωσσικών ασκήσεων για μεγαλύτερα παιδιά βασισμένο στο βιβλίο της τεχνολογίας.
Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdfpdf
2,6 ΜΒ
Βιβλίο που μιλάει για την τεχνολογία
book

Βιβλίο σε μορφή κόμικς για μεγαλύτερα παιδιά με θέμα ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από μερικές από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις της τεχνολογίας.
Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdfpdf
2,1 MB

Αφίσα
poster Το δέντρο της Τεχνολογίας

Ενότητα Θάλασσα

Περιοδικό Θάλασσα
book

Είναι ένα περιοδικό με ποικίλες δραστηριότητες που απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδιά αλλά και σε νήπια.
Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf pdf
6,3 MB

Αφίσα Θάλασσα
poster

Εποπτικό υλικό της ενότητας «θάλασσα», όπου το παιδί απεικονίζεται σε απόλυτη αρμονία με την θάλασσα.
Κατεβάστε την αφίσα σε μορφή .pdfpdf152 ΚΒ

Σχέδιο Εργασίας "Θάλασσα"
book

Είναι το βιβλίο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται ως παιδαγωγική πρόταση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εργασίας το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί με την βιωματική ? επικοινωνιακή μέθοδο σχετικά με την ενότητα «η θάλασσα».

Επιτραπέζιο Παιχνίδι "Μια τρελή τρελή θαλασοπισίνα"
book

Γλωσσοδιδακτικό υλικό διαπολιτισμικού προσανατολισμού της ενότητας «Η Θάλασσα». Η τρελή-τρελή θαλασσοπισίνα είναι ένα ευχάριστο παιχνίδι για καλούς κολυμβητές. Οι παίκτες που συμπεριφέρνονται σωστά επιβραβεύονται! Το παιχνίδι παίζεται με ζάρια και κερδίζει όποιος φτάσει πρώτος στο τέρμα.

Ενότητα Ελεύθερος Χρόνος

Διαπολιτισμικό Εορτολόγιο
book

Δίνονται σημαντικές πληροφορίες για επιλεγμένες γιορτές και επετείους από διάφορες χώρες του κόσμου.  Παρουσιάζονται ήθη και έθιμα μέσα από συναφή πολιτιστικά στοιχεία κατά κράτος, για τα οποία δίνονται και βασικές γεωγραφικές, πολιτικές και ανθρωπολογικές πληροφορίες.

Σχέδιο Εργασίας "η Ελιά"
book

Είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται ως παιδαγωγική πρόταση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εργασίας το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί με την βιωματική ? επικοινωνιακή μέθοδο σχετικά με την ενότητα «η ελιά».

Σχέδιο Εργασίας "ο Ελεύθερος Χρόνος"
book

Είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται ως παιδαγωγική πρόταση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εργασίας το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί με την βιωματική ? επικοινωνιακή μέθοδο σχετικά με την ενότητα «ο ελεύθερος χρόνος».

Σχέδιο Εργασίας "Το Μοναστηράκι, θέα και Ιστορία"
book

 

Ενότητα η Δραματική Τέχνη στην Εκπαιδευτική Πράξη

Βιβλίο
book

Πρόκειται για βιβλίο ? οδηγό εισαγωγής στην δραματική τέχνη και στους τρόπους χρήσης της στην εκπαιδευτική πράξη. Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς κυρίως της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Θεατροπαιχνιδίσματα
book

Πρόκειται για βιβλίο (1ος τόμος σειράς) που απευθύνεται στον εκπαιδευτικό και περιέχει προτότυπα θεατρικά έργα, προτάσεις για δραματοποίηση και αυτοσχεδιασμό.

Ενότητα Οικογένεια

Βιβλίο η Οικογένεια στην Οδό Φιλίας
book

Είναι βιβλίο γλωσσικών ασκήσεων που στηρίζονται θεματικά στην κεντρική αφίσα της ενότητας.

Σχέδιο Εργασίας "η Οικογένεια"
book

Είναι το βιβλίο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται ως παιδαγωγική πρόταση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εργασίας το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί με την βιωματική ? επικοινωνιακή μέθοδο σχετικά με την ενότητα «η οικογένεια». Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς.

Ενότητα Λαϊκή Αγορά

Σχέδιο Εργασίας "Η Λαϊκή Αγορά"
book

Είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται ως παιδαγωγική πρόταση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εργασίας το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί με την βιωματική ? επικοινωνιακή μέθοδο σχετικά με την ενότητα «η λαϊκή αγορά». Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς.

Καρτέλες Λαϊκή Αγορά
book

Είναι τέσσερις φάκελοι με γλωσσοδιδακτικό υλικό διαβαθμισμένο ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας και την ηλικία των παιδιών. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από νήπια αλλά και από μεγαλύτερα παιδιά που γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Στόχος του υλικού είναι να προκαλέσει στα παιδιά το ενδιαφέρον ώστε να θέλουν να εκφραστούν και να τους παράσχει δυνατότητες επικοινωνίας.

Επιτραπέζιο Παιχνίδι "Η Ελλάδα της Λαϊκής Aγοράς"
book

Γλωσσοδιδακτικό υλικό διαπολιτισμικού προσανατολισμού της ενότητας «Η Λαϊκή Αγορά». Ένα ταξίδι στην Ελλάδα καλούνται να κάνουν οι παίκτες από άκρη σε άκρη με οδηγό τις γεύσεις και τα αγαθά του κάθε τόπου. Τα παιδιά μαθαίνουν να κινούνται στον ελληνικό χώρο, εντοπίζουν τοπωνύμια, περιοχές, χώρους και τα αντίστοιχα προϊόντα. Πρόκειται για ελεύθερο παιχνίδι και η ομάδα καθορίζει κάθε φορά τους όρους. Παραδείγματος χάρη ο παίκτης τραβάει μία κάρτα και πρέπει να βρει την αντίστοιχη θέση στο χάρτη. Όποιος εντοπίσει με επιτυχία τις περισσότερες θέσεις κερδίζει.

Επιτραπέζιο Παιχνίδι "Στη Λαϊκή Aγορά για ψώνια"
book

Γλωσσοδιδακτικό υλικό διαπολιτισμικού προσανατολισμού της ενότητας «Η Λαϊκή Αγορά». Οι παίκτες κάνουν τα ψώνια τους στη λαϊκή αγορά. Σεβόμενοι τους κανόνες του παιχνιδιού και επικοινωνούν με τους συμπαίκτες τους. Παράλληλα, ενώ δένονται συναισθηματικά με την ομάδα, εξοικειώνονται με την χρήση νομισμάτων και μαθαίνουν σχετικές εκφράσεις και έννοιες ώστε να μπορούν να εκφραστούν. Το παιχνίδι παίζεται με ζάρια και οι παίκτες ακολουθούν τις οδηγίες που αναγράφονται στις αντίστοιχες θέσεις. Νικητής είναι όποιος καταφέρει πρώτος να αποκτήσει και τα τέσσερα καλάθια.

Ενότητα Ολυμπιακή Παιδεία

Οι Ολυμπιακοί της Χαράς
book

Μία ιστοριούλα για μικρά παιδιά σχετική με την Ολυμπιάδα. Οι ήρωες συναγωνίζονται στα ανέκδοτα, στο χορό,  στο τραγούδι και στην αφήγηση ονείρων. Είναι μια άλλη Ολυμπιάδα, του γέλιου και της χαράς. Αποτελεί παρακαταθήκη του "ευ αγωνίζεσθαι".

Η Παραολυμπιάδα της χαράς
book

Μία ιστοριούλα για μικρά παιδιά σχετική με την Παραολυμπιάδα. Οι ήρωες συναγωνίζονται σε πρωτότυπα αγωνίσματα ? παιχνίδια. Είναι μια άλλη Παραολυμπιάδα του γέλιου και της χαράς. Αποτελεί παρακαταθήκη της ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην ζωή μέσα από το δικαίωμα στη χαρά.

Ενότητα Τα Δόντια μας

Σχέδιο Εργασίας "Τα Δόντια μας"
book

Είναι βιβλίο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται ως παιδαγωγική πρόταση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εργασίας το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί με την βιωματική ? επικοινωνιακή μέθοδο σχετικά με την ενότητα «τα δόντια».

Το Αλφαβητάρι των Δοντιών μας
book

 

Εξωσχολική Αυτομόρφωση

Μυθολογίες του κόσμου
book

Βιβλίο (1ος τόμος σειράς) που απευθύνεται σε παιδιά και εκπαιδευτικούς και παρουσιάζει με αφηγηματικό τρόπο μυθολογίες του κόσμου.
Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdfpdf63 ΜΒ

Θρησκείες & Τέχνες
book

Βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες φέρνοντας τους σε επαφή με τις Καλές Τέχνες και τις πιο γνωστές Θρησκείες του κόσμου στο χθες και στο σήμερα.

Οδηγός του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος
book

Στον οδηγό αυτό παρουσιάζεται το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για κάθε  ενδιαφερόμενο, όχι μόνο αλλόφωνο, με τρόπο απλό και συστηματικό.

Πες μας ένα παραμύθι
book

Παραμύθι χωρίς λόγια που κάθε παιδί μπορεί να το πει ή να το γράψει με δικά του λόγια δίνοντας την δική του ερμηνεία στις εικόνες που περιέχει. Στοχεύει στην ενίσχυση της επικοινωνιακής ικανότητας των νηπίων μέσα από τον προφορικό λόγο και ιδιαίτερα της αφηγηματικής τους ικανότητας.

Το παιδί ανάμεσα στους αιώνες και τους πολιτισμούς
book

Οδηγίες εισαγωγής γλωσσοδιδακτικού υλικού

Βιβλίο
book

Είναι ένας οδηγός που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το παραχθέν υλικό των ενοτήτων «η λαϊκή αγορά», «η τεχνολογία», «η οικογένεια», «η θάλασσα».

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 28 Ιανουάριος 2012 12:53
 


Υλικό Διαπολιτισμικής

Τα παιχνίδια της αυλής

Παιδικά τραγούδια

Ο Παραμυθάς

Πειράματα με Απλά Υλικά

Εορτολόγιο

Online Επισκέπτες

Έχουμε 22 επισκέπτες συνδεδεμένους

Πώς να μας βρείτε

Δώστε διεύθυνση που βρίσκεστε και θα σχεδιάσουμε το πώς θα μας βρείτε