3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

Μαραθώνος 1 19100 Μέγαρα , Τηλ.: 2960-29277 mail@3dim-megar.att.sch.gr

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Γ΄ Τάξη-Φύλλα Εργασιών

Γ΄ Τάξη - Φύλλα Εργασιών

E-mail Εκτύπωση PDF
Άρθρα, ουσιαστικά, ρήματα
Άρθρα και ουσιαστικά

Ουσιαστικά

Ρήματα, άρθρα

Ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα

Ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα

Ρήματα, ουσιαστικά, ενικός – πληθυντικός

Παράγωγα ουσιαστικά, ενικός – πληθυντικός

Άρθρα, γενική ουσιαστικών, καταλήξεις ουσιαστικών

Ρήματα, πτώσεις ουσιαστιικών, κλίσεις ουσιαστικών

Τις, της, γενική ενικού – πληθυντικού, ενεργητική – παθητική μετοχή

Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα, μετατροπή ενικού σε πληθυντικό, κλίση ουσιαστικών

Συλλαβισμός, μετατροπή ενικού σε πληθυντικό, της – τις, τον – των, άρθρα, καταλήξεις ρημάτων –τε, -ται, μετοχές

Κλίση παρατατικού – αορίστου, ενικός – πληθυντικός

Προσωπικές αντωνυμίες

Οριστικό – αόριστο άρθρο, αόριστη αντωνυμία

Ρήματα από παθητική σε ενεργητική φωνή, καταλήξεις

Γενική ενικού, ενικός – πληθυντικός, καταλήξεις ρημάτων –τε, -ται,-νται επίθετα, αόριστες αντωνυμίες

Αντίθετες λέξεις, κλίση ουσιαστικών, καταλήξεις

Οριστικό άρθρο, επίθετα, ενικός- πληθυντικός ρημάτων

Καταλήξεις, ενικός – πληθυντικός ουσιαστικών, κλίση ενεστώτα – αορίστου ρημάτων

Φράσεις από ενικό σε πληθυντικό, ενεστώτας ρημάτων, Υ-Ρ-Α

Οριστικό-αόριστο άρθρο, διάκριση ουσιαστικών επιθέτων ρημάτων

προσωπικές-δεικτικές –αόριστες-ερωτηματικές αντωνυμίες

Κατάληξη ρημάτων –τε,-ται, ενεργητική –παθητική φωνή

Πτώσεις ουσιαστικών, παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά, κλίση ενεργητικής – παθητικής

Καταλήξεις ρημάτων, παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά

Χρονική αντικατάσταση ρημάτων, διάκριση ρημάτων, ουσιαστικών, αντωνυμιών, ενικός – πληθυντικός προτάσεων

Ενικός-πληθυντικός ουσιαστικών, παράγωγα ρήματα σε –εύω,-αίνω, οξύτονα, παροξύτονα, προπαροξύτονα ουσιαστικά

Ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα, επιρρήματα, κύρια ονόματα
Απόστροφος μες, μέσ’

Αιτιατική ενικού-πληθυντικού, κύρια ονόματα

Μέρες-μήνες, ενικός-πληθυντικός

Παύλα-ερωτηματικό-τελεία, αόριστο άρθρο, αόριστη αντωνυμία

Αφαίρεση, αποκοπή, έκθλιψη

Ουσιαστικά

Πώς γράφω ένα γράμμα

Έκθλιψη-αφαίρεση-αποκοπή, κύρια – κοινά

Το ή τον, τη ή την, παύλα-τελεία-ερωτηματικό-ενωτικό

Χρονική αντικατάσταση ρημάτων, Σύνθετες λέξεις

Υποκοριστικά-μεγενθυντικά

Διάκριση ουσιαστικού, ρήματος, επιθέτου, αντίθετες λέξεις

Οικογένειες λέξεων

Παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά

Κλίση ουσιαστικών, σημεία στίξης

Επίθετα, μετοχές παθητικής φωνής

Ρήματα, επίθετα, ενικός – πληθυντικός

Χρονική αντικατάσταση ρημάτων

Χρονική αντικατάσταση ρημάτων, σύνθεση προτάσεων


Ασκήσεις Επανάληψης

Κλίση ουσιαστικών-σημεία στίξης

Δεικτικές αντωνυμίες – συλλαβισμός, ρήματα

Άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα

Χρονική αντικατάσταση ρημάτων

Ρήματα, ενικός-πληθυντικός, σύνθετες λέξεις

Ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, Χρονική αντικατάσταση, υποκοριστικά

Ρήματα

Χρονική αντικατάσταση ρημάτων

Παραγωγή ουσιαστικών, πληθυντικός ουσιαστικών, ενικός πληθυντικός.

Άρθρο, γένη ουσιαστικού, καταλήξεις ουσιαστικών

Ρήματα παρατατικός-αόριστος, επίθετα, υποκείμενα
Ρήματα, καταλήξεις ουσιαστικών

Ουσιαστικά, κλίση ουσιαστικών

Ρήματα ενικός-πληθυντικός

Πτώσεις ουσιαστικών

Ορθογραφία, ρήματα παθητικής φωνής

Κλίση ουσιαστικών, καταλήξεις ουσιαστικών

Ενεργητική – παθητική φωνή

Καταλήξεις ρημάτων - ρήματα

Ρήματα παθητικής φωνής, μετοχές

Ρήματα, ενεργητική – παθητική φωνή

Ορθογραφία, ρήματα , επίθετα

Επίθετα, ρήματα

Ενικός – πληθυντικός, ρήματα

Συζυγίες, ενεστώτας παρατατικός αόριστος, αντίθετα

Αντίθετα , συνώνυμα, ρήματα

Μη – μην, επιρρήματα, ρήματα παθητικής φωνής

Για, ουσιαστικά, χρονική αντικατάσταση

Ενικός – πληθυντικός ρημάτων, παρατατικός

Αντίθετα, ρήματα, ουσιαστικά

Που, πως, ενικός –πληθυντικός

Βαθμοί επιθέτου, ρήματα, καταλήξεις

Ασύνδετο σχήμα, πληθυντικός

Ρήματα ενικός – πληθυντικός, χρόνοι ρημάτων, χρονική αντικατάσταση

Προσωπικές αντωνυμίες, που – πως

Επιφωνήματα, χρονική αντικατάσταση

Σχηματισμός προτάσεων, ρήματα στον ενεστώτα

Παρομοιώσεις

Κόμμα, ρήματα σε αόριστο – υπερσυντέλικο

Ρήματα, επίθετα, ενικός – πληθυντικός

Σημεία στίξης

Ορθογραφία, συνώνυμα, ενικός – πληθυντικός ουσιαστικών

Ορθογραφία, συνώνυμα, ενικός – πληθυντικός ουσιαστικών

Σύνθετες λέξεις, ενεργητική – παθητική φωνή

Κυριολεξία – μεταφορά, ενεστώτας παρατατικός αόριστος

Κλίση β΄συζυγίας ενεργητική

Ν.γλώσσα Γ΄τάξης(1)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(2)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(3)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(4)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(5)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(6)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(7)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(8)-Επιστροφή στα θρανία
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(9)-Το σχολείο ταξιδεύει στο χρόνο
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(10)-Δημοτικό σχολείο Τρικάλων Ημαθίας
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(11)-Δεν είναι τρελοί οι δίδυμοι
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(12)-Αγαπητό μου ημερολόγιο
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(13)-Η φίλη μας η Αργυρώ
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(14)-Τα παιδικά μου παιχνίδια
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(15)-Στη νέα μας γειτονιά
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(16)-Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν στο βουνό
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(17)-Τόσο χιόνι δεν ξανάγινε
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(18)-Φτιάξε μου ένα σιδερένιο άνθρωπο

Το βιβλίο της Γραμματικής

Έκθεση

Επαναληπτικό Πάσχα Ασκήσεις γραμματικής

Τι είναι Έκθεση

Πως γράφουμε μια Έκθεση

Πρόλογος

Κυρίως Θέμα

Επίλογος

Παράδειγμα σχεδιαγράμματος με πρόλογο - κυρίως θέμα - επίλογο

Τι πρέπει να προσέξω για να γράψω μια Έκθεση

Γενικές οδηγίες για την έκθεση
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2012 13:55
 


Αναζήτηση

Υλικό Διαπολιτισμικής

Τα παιχνίδια της αυλής

Παιδικά τραγούδια

Ο Παραμυθάς

Πειράματα με Απλά Υλικά

Εορτολόγιο

Online Επισκέπτες

Έχουμε 48 επισκέπτες συνδεδεμένους

Πώς να μας βρείτε

Δώστε διεύθυνση που βρίσκεστε και θα σχεδιάσουμε το πώς θα μας βρείτεmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα411
mod_vvisit_counterΧθες2016
mod_vvisit_counterΕβδομάδα4097
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη Εβδομάδα13505
mod_vvisit_counterΜήνας42470
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας33836
mod_vvisit_counterΣυνολικά7244896

Έχουμε: 48 επισκέπτες συνδεδεμένους
Η δική σας IP: 10.2.32.21
 , 
Σήμερα: 26 Σεπ, 2017