Γ΄ Τάξη - Φύλλα Εργασιών

Κυριακή, 08 Ιανουάριος 2012 10:25 Βασιλειάδη Γεώργιο
Εκτύπωση
Άρθρα, ουσιαστικά, ρήματα
Άρθρα και ουσιαστικά

Ουσιαστικά

Ρήματα, άρθρα

Ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα

Ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα

Ρήματα, ουσιαστικά, ενικός ? πληθυντικός

Παράγωγα ουσιαστικά, ενικός ? πληθυντικός

Άρθρα, γενική ουσιαστικών, καταλήξεις ουσιαστικών

Ρήματα, πτώσεις ουσιαστιικών, κλίσεις ουσιαστικών

Τις, της, γενική ενικού ? πληθυντικού, ενεργητική ? παθητική μετοχή

Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα, μετατροπή ενικού σε πληθυντικό, κλίση ουσιαστικών

Συλλαβισμός, μετατροπή ενικού σε πληθυντικό, της ? τις, τον ? των, άρθρα, καταλήξεις ρημάτων ?τε, -ται, μετοχές

Κλίση παρατατικού ? αορίστου, ενικός ? πληθυντικός

Προσωπικές αντωνυμίες

Οριστικό ? αόριστο άρθρο, αόριστη αντωνυμία

Ρήματα από παθητική σε ενεργητική φωνή, καταλήξεις

Γενική ενικού, ενικός ? πληθυντικός, καταλήξεις ρημάτων ?τε, -ται,-νται επίθετα, αόριστες αντωνυμίες

Αντίθετες λέξεις, κλίση ουσιαστικών, καταλήξεις

Οριστικό άρθρο, επίθετα, ενικός- πληθυντικός ρημάτων

Καταλήξεις, ενικός ? πληθυντικός ουσιαστικών, κλίση ενεστώτα ? αορίστου ρημάτων

Φράσεις από ενικό σε πληθυντικό, ενεστώτας ρημάτων, Υ-Ρ-Α

Οριστικό-αόριστο άρθρο, διάκριση ουσιαστικών επιθέτων ρημάτων

προσωπικές-δεικτικές ?αόριστες-ερωτηματικές αντωνυμίες

Κατάληξη ρημάτων ?τε,-ται, ενεργητική ?παθητική φωνή

Πτώσεις ουσιαστικών, παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά, κλίση ενεργητικής ? παθητικής

Καταλήξεις ρημάτων, παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά

Χρονική αντικατάσταση ρημάτων, διάκριση ρημάτων, ουσιαστικών, αντωνυμιών, ενικός ? πληθυντικός προτάσεων

Ενικός-πληθυντικός ουσιαστικών, παράγωγα ρήματα σε ?εύω,-αίνω, οξύτονα, παροξύτονα, προπαροξύτονα ουσιαστικά

Ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα, επιρρήματα, κύρια ονόματα
Απόστροφος μες, μέσ?

Αιτιατική ενικού-πληθυντικού, κύρια ονόματα

Μέρες-μήνες, ενικός-πληθυντικός

Παύλα-ερωτηματικό-τελεία, αόριστο άρθρο, αόριστη αντωνυμία

Αφαίρεση, αποκοπή, έκθλιψη

Ουσιαστικά

Πώς γράφω ένα γράμμα

Έκθλιψη-αφαίρεση-αποκοπή, κύρια ? κοινά

Το ή τον, τη ή την, παύλα-τελεία-ερωτηματικό-ενωτικό

Χρονική αντικατάσταση ρημάτων, Σύνθετες λέξεις

Υποκοριστικά-μεγενθυντικά

Διάκριση ουσιαστικού, ρήματος, επιθέτου, αντίθετες λέξεις

Οικογένειες λέξεων

Παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά

Κλίση ουσιαστικών, σημεία στίξης

Επίθετα, μετοχές παθητικής φωνής

Ρήματα, επίθετα, ενικός ? πληθυντικός

Χρονική αντικατάσταση ρημάτων

Χρονική αντικατάσταση ρημάτων, σύνθεση προτάσεων


Ασκήσεις Επανάληψης

Ενότητα 1 :

icon Αξιολόγηση 1.1 (339 kB)

icon Αξιολόγηση 1.2 (464 kB)

icon Αξιολόγηση 1.3 (313.5 kB)

 

Ενότητα 2 :

icon Γάτος από σπίτι ζητά νέα οικογέμεια (Σχέδιο μαθήματος )

icon Ράτσες γάτων (817.5 kB)

icon Αξιολόγηση 2.1 (180 kB)

icon Αξιολόγηση 2.3 2.4 (219.5 kB)

Κλίση ουσιαστικών-σημεία στίξης

Δεικτικές αντωνυμίες ? συλλαβισμός, ρήματα

Άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα

Χρονική αντικατάσταση ρημάτων

Ρήματα, ενικός-πληθυντικός, σύνθετες λέξεις

Ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, Χρονική αντικατάσταση, υποκοριστικά

Ρήματα

Χρονική αντικατάσταση ρημάτων

Παραγωγή ουσιαστικών, πληθυντικός ουσιαστικών, ενικός πληθυντικός.

Άρθρο, γένη ουσιαστικού, καταλήξεις ουσιαστικών

Ρήματα παρατατικός-αόριστος, επίθετα, υποκείμενα
Ρήματα, καταλήξεις ουσιαστικών

Ουσιαστικά, κλίση ουσιαστικών

Ρήματα ενικός-πληθυντικός

Πτώσεις ουσιαστικών

Ορθογραφία, ρήματα παθητικής φωνής

Κλίση ουσιαστικών, καταλήξεις ουσιαστικών

Ενεργητική ? παθητική φωνή

Καταλήξεις ρημάτων - ρήματα

Ρήματα παθητικής φωνής, μετοχές

Ρήματα, ενεργητική ? παθητική φωνή

Ορθογραφία, ρήματα , επίθετα

Επίθετα, ρήματα

Ενικός ? πληθυντικός, ρήματα

Συζυγίες, ενεστώτας παρατατικός αόριστος, αντίθετα

Αντίθετα , συνώνυμα, ρήματα

Μη ? μην, επιρρήματα, ρήματα παθητικής φωνής

Για, ουσιαστικά, χρονική αντικατάσταση

Ενικός ? πληθυντικός ρημάτων, παρατατικός

Αντίθετα, ρήματα, ουσιαστικά

Που, πως, ενικός ?πληθυντικός

Βαθμοί επιθέτου, ρήματα, καταλήξεις

Ασύνδετο σχήμα, πληθυντικός

Ρήματα ενικός ? πληθυντικός, χρόνοι ρημάτων, χρονική αντικατάσταση

Προσωπικές αντωνυμίες, που ? πως

Επιφωνήματα, χρονική αντικατάσταση

Σχηματισμός προτάσεων, ρήματα στον ενεστώτα

Παρομοιώσεις

Κόμμα, ρήματα σε αόριστο ? υπερσυντέλικο

Ρήματα, επίθετα, ενικός ? πληθυντικός

Σημεία στίξης

Ορθογραφία, συνώνυμα, ενικός ? πληθυντικός ουσιαστικών

Ορθογραφία, συνώνυμα, ενικός ? πληθυντικός ουσιαστικών

Σύνθετες λέξεις, ενεργητική ? παθητική φωνή

Κυριολεξία ? μεταφορά, ενεστώτας παρατατικός αόριστος

Κλίση β΄συζυγίας ενεργητική

Ασκήσεις Γ΄τάξης
Η αίθουσά μου
Ποιος; Ποια; Ποιο;
Ουσιαστικά: Αρσενικά - Θηλυκά - Ουδέτερα
Γράφω σωστά


Ν.γλώσσα Γ΄τάξης(1)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(2)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(3)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(4)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(5)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(6)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(7)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(8)-Επιστροφή στα θρανία
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(9)-Το σχολείο ταξιδεύει στο χρόνο
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(10)-Δημοτικό σχολείο Τρικάλων Ημαθίας
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(11)-Δεν είναι τρελοί οι δίδυμοι
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(12)-Αγαπητό μου ημερολόγιο
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(13)-Η φίλη μας η Αργυρώ
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(14)-Τα παιδικά μου παιχνίδια
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(15)-Στη νέα μας γειτονιά
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(16)-Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν στο βουνό
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(17)-Τόσο χιόνι δεν ξανάγινε
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(18)-Φτιάξε μου ένα σιδερένιο άνθρωπο

Το βιβλίο της Γραμματικής

Έκθεση

Επαναληπτικό Πάσχα Ασκήσεις γραμματικής

Τι είναι Έκθεση

Πως γράφουμε μια Έκθεση

Πρόλογος

Κυρίως Θέμα

Επίλογος

Παράδειγμα σχεδιαγράμματος με πρόλογο - κυρίως θέμα - επίλογο

Τι πρέπει να προσέξω για να γράψω μια Έκθεση

Γενικές οδηγίες για την έκθεση
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2012 10:55