Αναλογική ώρα

Εκτύπωση

Στόχος:

Εισαγωγή στην έκφραση και ανάγνωση της ώρας σε αναλογικό ρολόι.

Για περισσότερα πατήστε εδώ