Πρόσθεση Δεκαδικών

Εκτύπωση

Στόχος:

Εισαγωγή στην πρόσθεση και  δεκαδικών αριθμών

Για περισσότερα πατήστε εδώ