Πολλαπλάσια

Εκτύπωση

Στόχος:

Να εισαγάγει το μαθητή στην έννοια των πολλαπλασίων ενός αριθμού.

Για περισσότερα πατήστε εδώ