Πολλαπλασισμός

Εκτύπωση

Στόχος:

Να εισαγάγει το μαθητή  στην έννοια του πολλαπλασιασμού και μια μέθοδο για μεγάλους πολλαπλασιασμούς.

Για περισσότερα πατήστε εδώ