Περίμετρος

Εκτύπωση

Στόχος:

Να εισαγάγει το μαθητή  στην έννοια της περιμέτρου του ορθογωνίου και του τετραγώνου.

Για περισσότερα πατήστε εδώ