Αξία Θέσης ενός ψηφίου

Εκτύπωση

Στόχος:

Να εισάγει τον μαθητή την έννοια της αξίας της θέσης των ψηφίων στους αριθμούς.

Για περισσότερα πατήστε εδώ