Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

Εκτύπωση

Στόχος:

Να εισάγει τον μαθητή την έννοια  των πρώτων και σύνθετων αριθμών.

Για περισσότερα πατήστε εδώ