Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών

Εκτύπωση

Στόχος:

Εισαγωγή στην πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών κλασμάτων.

Για περισσότερα πατήστε εδώ