Τι είναι η ύλη;

Εκτύπωση

Στόχος:

Να μάθεις ότι η ύλη αποτελεί τον κόσμο μας και είναι οτιδήποτε έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο.

Για περισσότερα πατήστε εδώ