Κανόνες ηλεκτρισμού στο σπίτι

Εκτύπωση

Στόχος:

Να μάθεις πώς να χρησιμοποιείς με ασφάλεια τον ηλεκτρισμό στο σπίτι.

Για περισσότερα πατήστε εδώ