Αντίδραση των υλικών - Mέρος 1

Εκτύπωση

Στόχος:

Να αναγνωρίζεις ότι μερικά υλικά αντιδρούν διφορετικά, όταν εκτίθενται σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Για περισσότερα πατήστε εδώ