Εικονική περιήγηση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Ουάσιγκτον, ΗΠΑ

Εκτύπωση

Το μουσείο περιλαμβάνει τρία επίπεδα: .Ground ,First,Second Floor

Xειρισθείτε σωστά τα βέλη πλοήγησης. Ιδιαίτερα 1) για τη μετάβαση σε καθένα από τα τρία πιο πάνω επίπεδα (ορόφους του μουσείου)

2) για τη διαδοχική αλλαγή σκηνής/εικόνας με εκθέματα (προτελευταίο βέλος δεξιά)