Παλαιά Μεταφορικά Μέσα

Εκτύπωση

Τα παλιά μεταφορικά μέσα στην Ελλάδα . Κινητήριος δύναμη το άλογο, το γαϊδουράκι , το μουλάρι, και το βόδι, που παράλληλα δίπλα στον άνθρωπο στάθηκαν σύντροφοι, φίλοι και σκληροί εργάτες.