Πήραμε τα πρώτα μας βιβλία..!

Εκτύπωση

Οι δάσκαλοι του σχολείου μας ? μετά από πρόσκληση του κέντρου διανομής- με δικά τους μεταφορικά μέσα έφεραν στο σχολείο τα πρώτα τεύχη των βιβλίων που αφορούν στα βασικά μαθήματα (Ν. Γλώσσα ? Μαθηματικά). Συνεπώς ? ενάντια στις προβλέψεις- δεν θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα προσέγγισης της διδακτέας ύλης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.Εξάλλου έχουμε όλα τα τεύχη από τα περσινά βιβλία που συγκεντρώσαμε στο τέλος της Σχολικής Χρονιάς.