Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον όρο «Σχολικό κανονισμό» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.

Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.

Η εφαρμογή του σχολικού κανονισμού δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ελευθερία του μαθητή αλλά μέσα από την καθιέρωση και εφαρμογή των κανόνων να βοηθήσει την σχολική κοινότητα να διαμορφώσει υγιείς προσωπικότητες, να μάθει στα μέλη της να σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και να εδραιώσει δημοκρατικές αρχές.

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

 • Στην πρωινή προσευχή παρευρίσκονται όλοι οι μαθητές. Δεν επιτρέπεται η παραμονή μαθητών μέσα στις αίθουσες. Δεν επιτρέπεται η παρουσία ενηλίκων στο χώρο του σχολείου, μέχρι και το τέλος του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου και την αποχώρηση του συνόλου των μαθητών.
 • Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, όπως και κάθε συνοδός, δεν εισέρχεται στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Ιδιαίτερα εφιστούμε την προσοχή των ενηλίκων να μην απευθύνονται σε μαθητές εντός ή εκτός του χώρου του σχολείου.. Μια τέτοια ενέργεια επισείει ποινικές και αστικές ευθύνες. Στο Δημοτικό Σχολείο ισχύει το άσυλο των μαθητών, από την έξοδο από την οικία τους και μέχρι την επιστροφή τους σε αυτό.
 • Παρακαλούμε ιδιαίτερα τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, να ενημερώνουν τη Δ/νση και τους διδάσκοντες, για οποιοδήποτε πρόβλημα ή θέμα απασχολεί τους μαθητές. Όσο πιο γρήγορα ενημερωθούμε, τόσο καλύτερη διευθέτηση μπορεί να επιτευχθεί.  
 • Ώρα πρωινής προσέλευσης μαθητών: 08:00΄ - 08:15΄.
 • Μαθητές που καθυστερούν στην πρωινή προσέλευση, εισέρχονται στο σχολείο 09:40΄, για να μην διαταράσσεται το μάθημα. Για ειδικές περιπτώσεις, παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες να επικοινωνούν με τη Δ/νση του σχολείου.
 • Για το πρόγραμμα εκκλησιασμού των μαθητών κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019 θα ενημερωθείτε προσεχώς. Οι μαθητές που δεν επιθυμούν να εκκλησιαστούν, προσέρχονται στον χώρο του σχολείου 09:40΄ αυστηρώς.
 • Για το πρόγραμμα «η τσάντα στο σχολείο» ισχύουν οι ημερομηνίες: Παρασκευή, 14η και 28η Σεπτεμβρίου, 5η και 19η Οκτωβρίου, 2η και 23η Νοεμβρίου, 7η και 14η Δεκεμβρίου, 11η και 25η Ιανουαρίου, 8η και 22η Φεβρουαρίου, 8η και 22η Μαρτίου, 5η και 12η Απριλίου, 10η και 24η Μαΐου και 7η Ιουνίου. Όσοι γονείς δεν επιθυμούν να συμμετέχουν τα παιδιά τους στο πρόγραμμα, παρακαλούμε να προσκομίσουν στην Δ/νση του σχολείου υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφουν «δεν επιθυμώ το παιδί μου –ονοματεπώνυμο- μαθητής/μαθήτρια της –τάξη και τμήμα- να συμμετέχει στο πρόγραμμα «τσάντα στο σχολείο»».
 • Για το Ολοήμερο πρόγραμμα, θα ενημερωθείτε εντός των προσεχών ημερών. Υπενθυμίζουμε ότι, οι μαθητές αποχωρούν σύμφωνα με την αρχική σας δήλωση, τηρείτε παρουσιολόγιο καθημερινά και δεν υπάρχει μεταφορά με λεωφορείο για τους μαθητές του Ολοήμερου Σχολείου.
 • Για το πρόγραμμα «σχολικά γεύματα» και για το πρόγραμμα «διανομή φρούτων, λαχανικών και γάλακτος», θα σας δοθούν ενημερωτικά φυλλάδια και αιτήσεις συμμετοχής αργότερα. Στο μεταξύ, για τα παραπάνω προγράμματα μπορείτε να ενημερωθείτε από το διαδίκτυο, αναζητώντας τις σχετικές σελίδες.
 • Για το πρόγραμμα πολιτικής προστασίας που για δεύτερη σχολική χρονιά εφαρμόζεται στο σχολείο, θα ενημερωθείτε αναλυτικά στο τέλος του τρέχοντος μήνα, όπου θα αναγράφονται και αναλυτικά οι χώροι συγκέντρωσης των μαθητών για την παραλαβή τους, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 • Θα πρέπει να σας επισημάνουμε ότι, τα σχολικά βιβλία που διανέμονται στους μαθητές έρχονται σε αυστηρώς μετρημένα τεμάχια και δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής τους σε περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να μεριμνάτε για την καλή κατάστασή τους, ειδικά για τα βιβλία που επαναχρησιμοποιούνται και σε επόμενες τάξεις.
 • Δεν επιτρέπεται η επιθετική συμπεριφορά εντός του σχολείου, καθώς και κατά την αποχώρηση των μαθητών από αυτό.
 • Στα διαλείμματα απαγορεύονται αυστηρά τα παιχνίδια με μπάλες. Αυτά επιτρέπονται μόνο, την ώρα του μαθήματος Γυμναστικής, παρουσία του διδάσκοντα.
 • Στα διαλείμματα εξέρχονται όλοι οι μαθητές υποχρεωτικά από την αίθουσα. Όσοι είναι ασθενείς, ενημερώνουν τους δασκάλους τους, και παραμένουν σε ειδικό χώρο, κοντά στο γραφείο διδασκόντων.
 • Σε ώρα μαθήματος, κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί έξω από την αίθουσα διδασκαλίας του.
 • Οι μαθητές οφείλουν να υπακούουν τους δασκάλους τους και να συμμορφώνονται στις οδηγίες τους.
 • Δεν επιτρέπεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να φέρνουν στο σχολείο κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικά παιχνίδια ή φορητά ραδιοκασετόφωνα ή οποιασδήποτε μορφής παιχνίδια. Αυτά θα παρακρατούνται στο σχολείο και θα καλείται ο κηδεμόνας να τα παραλάβει, κατά τη λήξη του διδακτικού έτους.
 • Ειδικά για τα κινητά τηλέφωνα επισημαίνεται ότι, εάν ο κηδεμόνας κρίνει ότι είναι απαραίτητο να το έχει ο μαθητής, θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως το σχολείο και το κινητό να παραδοθεί στο γραφείο, από όπου και θα το παραλάβει ο μαθητής, μετά το τέλος του ημερησίου προγράμματος.
 • Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τα κινητά παρακρατούνται, όπως αναφέρεται παραπάνω.
 • Κατά τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος, δεν επιτρέπεται στους μαθητές να έχουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα καθώς και χρήματα, περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τις αγορές από το κυλικείο.
 • Για τα τρόφιμα που επιτρέπεται να καταναλώνουν οι μαθητές εντός του χώρου του σχολείου, σας παραπέμπουμε στο ΦΕΚ 2135/29-08-2013 τ. β΄ και 2800/4-11-2013 τ. β΄.
 • Υπενθυμίζουμε ότι, τα έσοδα από το κυλικείο είναι έσοδα του σχολείου. Παρακαλούμε ιδιαίτερα, στο μέτρο του δυνατού, να στηρίζετε το σχολικό κυλικείο.
 • Η συμπεριφορά των μαθητών και μαθητριών, πρέπει να είναι κόσμια και αξιοπρεπής προς όλους ανεξαιρέτως.
 • Η αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, γίνεται σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση των γονέων. Για οποιαδήποτε αλλαγή, θα πρέπει να ενημερώνεται ο διδάσκων εκπαιδευτικός εγγράφως και εγκαίρως.
 • Η προσέλευση   γίνεται από την ανατολική είσοδο. Η αποχώρηση των μαθητών: Α΄, Β΄ νοτιοδυτική είσοδος, Γ΄, Δ΄ από τη νότια είσοδο και  Ε΄, ΣΤ΄ από την ανατολική είσοδο.
 • Τα αδέρφια –κατά κανόνα- ακολουθούν τα μεγαλύτερα, το μικρότερο κατά την αποχώρηση. Εάν η οικογένεια επιθυμεί διαφορετικά, παρακαλούμε να ενημερώσετε εγγράφως την Δ/νση του σχολείου.
 • Είναι σημαντικό και αναγκαίο να ενημερώνεται ο διδάσκων, σε κάθε περίπτωση αλλαγής τηλεφ. επικοινωνίας.
 • Η αποχώρηση των μαθητών ολοκληρώνεται, με το κουδούνι έναρξης της επόμενης διδακτικής ώρας, διάστημα κατά το οποίο  θα πρέπει να έχουν -όλοι οι κηδεμόνες- παραλάβει τους μαθητές ή να έχουν μπει στο λεωφορείο.
 • Η αποχώρηση των μαθητών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το μέγιστο εντός 10΄.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν προκύπτει κώλυμα του κηδεμόνα για την έγκαιρη παραλαβή του παιδιού του, θα πρέπει να ενημερώνεται το σχολείο πολύ νωρίτερα, ώστε να μεριμνά για την ασφάλεια του μαθητή.
 • Ιδιαίτερα για τα λεωφορεία, σας ενημερώνουμε ότι αναχωρούν μετά την ολοκλήρωση του πρωινού προγράμματος του συνόλου των τμημάτων.  
 • Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών,  γίνεται σύμφωνα με την ενημέρωση του υπεύθυνου δασκάλου, όπως αναφέρεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που ισχύει κατά τμήμα και οπωσδήποτε μετά την λήξη των μαθημάτων και την αποχώρηση του συνόλου των μαθητών. 
 • Επικοινωνία με τη Δ/νση του Σχολείου πραγματοποιείται κατόπιν συνεννοήσεως με τη Δ/ντρια και μετά το πέρας του πρωινού προγράμματος (13:25΄). Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, κηδεμόνας μπορεί να εισέλθει μετά την πρωινή προσευχή και την είσοδο του συνόλου των μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας και κατόπιν συνεννοήσεως με την Δ/νση του σχολείου.
 • Με το κυλικείο  να επικοινωνείτε καθημερινά, μετά την αποχώρηση του συνόλου των μαθητών του πρωινού προγράμματος (13:25΄)..
 • Σε περίπτωση ασθένειας, παρακαλούμε να παραμένουν οι μαθητές στο σπίτι μέχρι να αναρρώσουν, για να αποφεύγεται η μετάδοση ασθένειας. (δύο ημέρες, τουλάχιστον, υγιής στο σπίτι). Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάρρωση του παιδιού τους στον χώρο της κατοικίας τους διότι, οι ιώσεις μεταδίδονται εύκολα και οι μαθητές μεταφέροντας την ίωση στο σπίτι, θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο βρέφη και υπερήλικες συγγενείς.
 • Ο υπεύθυνος δάσκαλος τμήματος και η Δ/νση του σχολείου θα πρέπει να ενημερώνονται για οποιοδήποτε πρόβλημα, απασχολεί μαθητή ή κηδεμόνα του σχολείου μας και σχετίζεται με την φοίτησή του στο σχολείο μας.
 • Για να παραλάβετε οποιοδήποτε έγγραφο από τη Δ/νση του Σχολείου, απαιτείται τουλάχιστον μία ημέρα. Σε περίπτωση επείγοντος, το αίτημα υποβάλλεται τηλεφωνικά και η αίτηση συμπληρώνεται με την παραλαβή του εγγράφου.
 • Στο Σχολείο δεν θα γίνει αντιφυματικός εμβολιασμός των μαθητών της Α΄ τάξης, λόγω αλλαγής νομοθεσίας.  Παρακαλούμε τους γονείς να μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση των εμβολιασμών των παιδιών τους.
 • Υπενθυμίζουμε ότι, οι μαθητές πρέπει να έχουν προσκομίσει το Ατομικό Δελτίο Υγείας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή των στο μάθημα της Γυμναστικής.
 • Ευελπιστούμε στη συνεργασία και την κατανόηση, για την ομαλή λειτουργία της Σχολικής μας Μονάδας.

 

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη  εξάπλωσης της εποχικής γρίπης:

 Ειδικότερα το υπουργείο Παιδείας δίνει τις ακόλουθες οδηγίες:
1.Παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης αναμένουν, σε χώρο όπου δε θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως.2.Συστήνεται για την αποφυγή της εξάπλωσης της εποχικής γρίπης να τηρούνται οι κανόνες ατομικής υγιεινής, όπως:

 • Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
 • Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων.
 • Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο.
 • Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση στους κάδους απορριμμάτων. Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.
 • Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι και νερό ή εναλλακτικά να χρησιμοποιείται αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.

 

Publish modules to the "offcanvas" position.