Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄2 τάξης έφτιαξαν το δικό τους παραμύθι!

Ένα παραμύθι αφιερωμένο στα  παιδιά όλου του κόσμου!!!!!

https://www.storyjumper.com/book/read/145520631