3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ   ΜΑΘΗΤΩΝ   ΠΡΩΤΗΣ (Α΄)  ΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ: 2017

 

         Οι εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, θα γίνονται από την 1η  έως και την  20η  Μαρτίου 2023.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

         1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Για τους Έλληνες μαθητές, η αναζήτηση θα γίνει από το σχολείο.

Ειδικά για αλλοδαπούς μαθητές, οποιοδήποτε στοιχείο εγγραφής του μαθητή, θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του ιδίου εγγράφου. 

        2. Βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

        3.  Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  (Α.Δ.Υ.Μ.)

                    (Το έντυπο δίνεται από το Σχολείο).

        4. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή φορολογικής δήλωσης) - Τηλέφωνα επικοινωνίας και E- mails  των γονέων.

 

        5.  Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

        6.  Αίτηση  γονέα που ασκεί την κηδεμονία, για εγγραφή του  παιδιού στο Δημοτικό Σχολείο.  

            Απαραίτητα τα τηλέφωνα επικοινωνίας, e- mails  και αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας των γονέων &  το Α.Μ.Κ.Α των μαθητών.

( Η αίτηση δίνεται και συμπληρώνεται στο Σχολείο)

 

 

 

        Η  Διευθύντρια

 

 

 

     Κατρακούλη Μαργαρίτα