Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις και δράσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, τις δύο πρώτες διδακτικές ώρες, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ Φ7/ΦΜ/143840/Δ1/21-10-2020. Τα παιδιά θα σχολάσουν στις 09:40΄ Τα Ολοήμερα τμήματα δεν θα λειτουργήσουν . Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ